Svenska skogar

Skogar

Fjärilar

Fjärilar

Liljekonvalj

Växter

 

 

 

Bokskog av högört-typ

bokskog

Bokskog av högörttyp. Goda näringsförhållanden och rörligt markvatten ger förutsättningar för den rikaste av bokskogar.

Bokskog av högörttyp

På näringsrika marker inom södra lövskogsregionen. Större delen av dessa marker är nu uppodlade.

Växtarter

Dominerande arter
Bok Fagus sylvatica  
Ramslök Allium ursinum  
Hålnunneört Corydalis cava  
Skogsbingel Mercurialis perennis  
Harsyra Oxalis acetosella  
     
Övriga vanliga arter
Löktrav Alliaria petiolata  
Vitsippa Anemone nemorosa  
Gulsippa Anemone ranunculoides  
Långsvingel Festuca gigantea  
Ask Fraxinus excelsior  
Blåsippa Hepatica nobilis  
Skogskorn Hordelymus europaeus  
Lundviva Primula elatior  
Ek Quercus robur  
Lundelm Elymus caninus  
Sårläka Sanicula europaea  
Alm Ulmus glabra  
Underviol Viola mirabilis  
     
Mossor    
Baronmossor Anomodon sp.  
Stor gräsmossa Brachythecium rutabulum  
Spärrsprötmossa Eurhynchium praelongum  
Lerfickmossa Fissidens taxifolius  
Rävsvansmossa Thamnium alopecurum