Svenska skogar

Skogar

Fjärilar

Fjärilar

Liljekonvalj

Växter

 

 

 

 

 

 

Granskog av blåbärstyp

På moränjordar breder sveriges vanligaste skogstyp ut sig. Nedbrytningen av barr leder till att jordmånen podsol utvecklas. Gran dominerar naturligtvis trädskiktet men även tall brukar finnas med liksom glasbjörk och rönn. I vissa fall är det tall som dominerar bland träden.

Dominerande kärlväxter
Gran Picea abies
Blåbär Vaccinium myrtillus
Kruståtel Avenella flexuosa
Dominerande mossor
Kvastmosssor Dicranum sp.
Bergkvastmossa D. fuscescens
Stor kvastmossa D. majus
Vågig kvastmossa D. polysetum
Kvastmossa D. scoparium
Husmossa Hylocomium splendens
Väggmossa Pleurozium schreberi
Övriga vanliga arter
Glasbjörk Betula pubescens
Kråkbär Empetrum ssp.
En Junioerus communis
Rönn Sorbus aucuparia
Skogsstjärna Trientalis europaea
Lingon Vaccinium vitis-idaea
Skvattram Rhododendron tomentosum (i nordliga delar) (tidigare Ledum palustre)
Linnea Linnaea borealis
Vårfryle Luzula pilosa
Revlummer Lycopodium annotinum
Ekorrbär Maianthemum bifolium
Ängskovall Melampyrum pratense
Tall Pinus sylvestris
Gullris Solidago virgaurea
Övriga mossor
Skogslummermossa Barbilophozia lycopodioides
Kammossa Ptilium crista-castrensis

tallskog av lavtyp

Blåbärsgranskog är Sveriges vanligaste skogstyp.

Väggmossa
Väggmossa Husmossa
kvastmossa Kammossa
Stor kvastmossa Kammossa